Odkazy

Cimbálovou muziku z Topolné tvoří skupina mladých muzikantů, kteří mají za sebou již několikaleté zkušenosti s moravským folklórem. Začátky kapely sahají do roku 2005. Zakládajícími členy jsou Jakub a Jan Čechmánkovi, kteří se starají o výběr a úpravu repertoáru. Název Burava jsme po dlouhých debatách vymysleli až na podzim r. 2009 podle potoka, který protéká katastrem obce Topolná.

Část našeho repertoáru spadá do oblasti uherskohradišťského Dolňácka (konkrétně do folklórní oblasti Bílovic) a luhačovického Zálesí. Při výběru skladeb z našeho regionu se obracíme na místního historika a kronikáře Augustina Knota, velkého propagátora folklóru, který má přehled o repertoáru předchozích generací lidových muzikantů z našeho kraje. Besedy u cimbálu dále obohacujeme, stejně jako mnohé jiné kapely, písničkami a melodiemi i z jiných koutů Moravy a Slovenska. Čerpáme hudební materiál z Kopanic, Horňácka, Podluží, Strážnice, Kyjovska, polky a valčíky z Valašska, apod. Naše vystoupení také zpestřujeme technicky náročnějšími skladbami z Maďarska, Rumunska a Slovenska.

Širší veřejnosti se kapela představila společně s tanečním souborem Botík z Březolup v prosinci 2007 v pořadu „Vyjdi slunéčko“ a později v roce 2009 v jeho obnovené premiéře. Během našich vystoupení postupně získáváme další příznivce. Kromě spolupráce s okolními kapelami je naší snahou vyhledávat doposud neobjevené muzikanty, kteří mají kromě talentu a kladného vztahu k lidovým písním také chuť na sobě dále pracovat a zdokonalovat se. Při jejich výběru nám pomáhá také Mgr. Zuzana Lapčíková-Zdráhalová, známá cimbalistka, zpěvačka a skladatelka, která se také věnuje pedagogické činnosti. Osvědčila se nám také spolupráce s firmou Record Sound Support Richarda Hrdiny, která zajišťuje profesionální ozvučení větších koncertů. K amplifikaci menších zábav a vystoupení používáme vlastní aparaturu.

Členové naší muziky se nescházejí jen na zkouškách a vystoupení. V létě jsme oslavili úspěch naší zpěvačky Lucie Křižkové, která vyhrála pěveckou soutěž „Zpívá celý region.“ Na Štěpána 26. prosince tradičně vyrážíme na pochod podél potoka Burava až k jeho prameni.

Historie muziky je zatím poměrně krátká. Stále hledáme vlastní možnosti a cesty k jejich naplnění. Klademe důraz na profesionalitu a lidovost našeho projevu. Chtěli bychom oslovovat naše publikum nejen kvalitními instrumentálními výkony a krásným zpěvem, ale především nadšením pro lidovou písničku. Budeme rádi, když si nás pozvete na rodinné oslavy, rauty, firemní večírky a taneční zábavy, kde si poslechnete a s chutí zazpíváte písničky u cimbálu.

Současné obsazení muziky:

Lucie Křižková - zpěv
Mgr. Jakub Čechmánek - 1. housle (prim)
Michal Grossmann - 2. housle
Kamil Hráček - cimbál
Jiří Krystýn - viola
Jan Čechmánek - kontrabas

Aktuálně

18. 2. 2017, Dolní Lhota
18. 2. 2017, Bílovice
6. 5. 2017, Částkov